dijous, 29 de novembre de 2012

Síntesis del llibre "Com parlar bé en públic"

A classe de COED vam haver de fer una síntesis del llibre "Com parlar bé en públic". Jo, vaig extreure allò que em va semblar més útil per realitzar una exposició en públic. Aquest llibre dona les pautes adequades i consells necessaris per tal de que arribis a ser capaç de ser un bon orador davant d'un públic, ho trobo molt útil. També s'ha de dir que aquest llibre no fa milacres i només amb llegir-ho no aconseguiràs ser un perfecte orador de la nit al dia, hem de posar de la nostra part.


Per tal de remarcar i deixar més clars els aspectes més importants d'aquesta lectura, a classe ens vam dividir per grups de quatre persones i vam fer una síntesis dels punts que nosaltres desprès de la lectura consideravem que eren els punts claus per realitzar una bona exposició. I desprès una persona de cada grup els va expossar davant de tota la classe.


I ara bé, m'agradaria esmentar els punts més importants d'aquest llibre:
- Ser clar i precís en l'exposició.
- Utilitzar frases curtes.
- Tenir molt clar el tema i l'objectiu del qual es vol parlar.
- En cas de quedar-nos en blan, saltar-se una part, repetir l'anterior...
- Utilitzar l'humor.
- Utilitzar diferents tons de veu per no resultar monòton.
- Utilitzar exemples.
- Observar al públic i la seva reacció.
- Mostrar el cos sencer i cuidar la nostra postura.

Aquest llibre m'ha estat molt útil a l'hora de realitzar els treballs de QUI ETS, TU?, RECITACIÓ D'UN POEMA i IDENTITAT I TERRITORI, què els podeu trobar a entrades anteriors.

I ara per deixar una mica més clars tots aquests conceptes us deixo un video que em sembla molt útil i penso que mereix la pena mirar-lo:dimecres, 21 de novembre de 2012

Codi oral / codi escrit

Per tal de que hi hagi comunicació, ha d'existir una intenció comunicativa i la presencia de certs components que han d'interactuar per arribar a l'objectiu de comunicar. D'aquesta manera, aquests components es presenten de la següent manera:
L'emissor, que és qui genera el missatge.
El reseptor, que és qui rep el missatge.
Per tal de que tots dos es puguin comunicar, han d'expressar-se per mitjà d'un codi comú i utilitzant un canal per el qual l'emissor envía el missatge dins d'un context determinat. 

Comunicació oral
Es caracteritza per utilitzar un llenguatge col·loquial, informal i ple de crosses. És molt habitual la repetició d'elements i l'ausència de la subordinació i la veu passiva. Generalment, s'utilitzen oracions no acabades. 

Comunicació escrita
No s'utilitzen crosses i es desenvolupa una sintaxi més elaborada. Hi ha variació en l'estructura sintàctica i l'utilització de connectors augmenta, amb l'objectiu d'estructurar millor l'informació.


Ara a partir d'uns cuadres us mostraré quines són les diferències entre canal oral i canal escrit. Primer esmentarè les característiques contextuals. Són les que fan referència al context, espai, temps... i les principals diferències entre aquestes dos són: Les característiques textuals són les que es centren en l'adecuació, la coherencia, la cohesió i la gramàtica. I les principals diferències són: