dimecres, 21 de novembre de 2012

Codi oral / codi escrit

Per tal de que hi hagi comunicació, ha d'existir una intenció comunicativa i la presencia de certs components que han d'interactuar per arribar a l'objectiu de comunicar. D'aquesta manera, aquests components es presenten de la següent manera:
L'emissor, que és qui genera el missatge.
El reseptor, que és qui rep el missatge.
Per tal de que tots dos es puguin comunicar, han d'expressar-se per mitjà d'un codi comú i utilitzant un canal per el qual l'emissor envía el missatge dins d'un context determinat. 

Comunicació oral
Es caracteritza per utilitzar un llenguatge col·loquial, informal i ple de crosses. És molt habitual la repetició d'elements i l'ausència de la subordinació i la veu passiva. Generalment, s'utilitzen oracions no acabades. 

Comunicació escrita
No s'utilitzen crosses i es desenvolupa una sintaxi més elaborada. Hi ha variació en l'estructura sintàctica i l'utilització de connectors augmenta, amb l'objectiu d'estructurar millor l'informació.


Ara a partir d'uns cuadres us mostraré quines són les diferències entre canal oral i canal escrit. Primer esmentarè les característiques contextuals. Són les que fan referència al context, espai, temps... i les principals diferències entre aquestes dos són: Les característiques textuals són les que es centren en l'adecuació, la coherencia, la cohesió i la gramàtica. I les principals diferències són: 
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada